W październiku kolejna grupa uczniów, pasjonatów języka angielskiego, brała udział w warsztatach językowych EUROWEEK, które odbyły się w Długopolu - Zdrój. Z naszą młodzieżą pracowali tym razem wolontariusze z Etiopii, Filipin i Kolumbii, którsy oprócz trenongu językowego zafudowali cudowne doznania międzykulturowe. To był z pewnością udany wyjazd.