17 czerwca nastał długo oczekiwany przez wszystkich uczniów dzień – koniec roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Sandorska, która powitała zebranych gości: nauczycieli, rodziców i uczniów. Najpierw trzecioklasiści przedstawili program artystyczny dotyczący zakończenia nauki w szkole i rozpoczęcia wakacji. Następnie przyszedł czas na odbiór wyróżnień za wzorową pracę przez cały okres trzech lat. Pani Dyrektor gratulowała najzdolniejszym uczniom i ich rodzicom. Wykonano pamiątkowe zdjęcia. Wręczone zostały również podziękowania dla osób, które wspierały działalność naszej placówki i na które zawsze można było liczyć. Na koniec Pani Dyrektor życzyła całej społeczności szkolnej i rodzicom wesołych i bezpiecznych wakacji. 18 czerwca z kolei odbył się apel Młodszego Samorządu Uczniowskiego, na którym podsumowano wyniki konkursów
i wręczono dyplomy i nagrody.

Cały rok pracy za nami. Sprostaliśmy różnym wyzwaniom i trudnościom. Teraz nastał czas zasłużonego odpoczynku.