Tradycyjnie w naszej szkole od kilku lat obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Także w tym roku 21 września – tak jak na całym świecie – chcieliśmy zwrócić uwagę społeczności szkolnej, jak ważny jest pokój! Wielu uczniów klas 4 – 8 napisało wiersze, w których podkreślało wartość pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Wielokrotnie  padało pytanie, dlaczego okrucieństwo wojny się powtarza, a ludzkość nie uczy się na błędach przeszłości. Klasy młodsze wykonały piękne i kolorowe prace plastyczne z hasłem „Pokój” w wielu językach. Bardzo dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w organizację  tego dnia oraz tym, którzy uczcili go, ubierając się na niebiesko. Kolor ten jest kolorem przewodnim sztandaru naszej szkoły, która nosi imię Orędowników Pokoju.

Zachęcamy wszystkich do angażowania się w życie szkoły!!!