Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o udostępnienia jak największej liczby elektronicznych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.Podręczniki udostępnione przez wydawców:

    są dopuszczone do użytku szkolnego,
    umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach,
    zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową,
    nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych.

Wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej można znaleźć na stronach wydawców. Źródło to https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych?fbclid=IwAR3HsCGie1QFWU9-EhQLuksDNCkT-LA17iqfxhQPlrMNzQ_kIncuvptjOKI

Materiały dydaktyczne  Wydawca     Link

Cambridge University Press     https://www.cambridge.org/elt/blog/
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe     http://www.uczezdalnie.gwo.pl/
Grupa MAC S.A.                https://www.mac.pl/publikacje
Klett Polska                     www.dzwonek.pl/Klett
Macmillan                     https://anglistaonline.macmillan.pl/
Nowa Era                     https://www.nowaera.pl/naukazdalna
Oxford University Press     www.oup.com/elt/learnathome
Pearson                     https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
PWN Wydawnictwo Szkolne     www.akademia.pwn.pl
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA     https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON     https://operon.pl/edukacjazdalna


Zachęcam do skorzystania!