Szanowni Państwo


Ze względu na zawieszenie zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, pragniemy podzielić się wskazówkami dotyczącymi nauki dzieci i młodzieży w domu.

JAK ZORGANIZOWAĆ MŁODZIEŻY WARUNKI DO NAUKI W DOMU

1. Wspieraj swoje dziecko w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole

Najlepszy czas do nauki, kiedy koncentracja i zdolności intelektualne są najlepsze to godziny od 6.00 do 13.00 oraz od 15.00 -18.00.

2. Zróbcie wspólny plan nauki na każdy dzień, zacznijcie od przedmiotów trudniejszych, na późniejsze godziny zostawcie te, które dla dziecka są mniej skomplikowane.

3. Nauka powinna odbywać się stale w tym samym miejscu (najlepiej, jeśli będzie to własny pokój i własne biurko), w ciszy, spokoju oraz odpowiednim oświetleniu.

4. Pokaż dziecku, że czas nauki jest ważny – w danym momencie najważniejszy. Nie przerywaj nauki innymi zadaniami, tematami pobocznymi. Obowiązki domowe niech dziecko wykona przed lub po lekcjach.

5. Zachęcaj dziecko do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, wietrzenie pokoju, krótkie przerwy w czasie nauki - najlepiej ruchowe, picie wody).

Rozkład nauki to przykładowo 30 minut uczenia – 5 minut przerwy.
Dla starszych uczniów 45 minut nauki – 5 -10 minut przerwy.

Pamiętaj, że robienie przerw zwiększa skuteczność zapamiętywania. Przed każdą przerwą niech dziecko podsumuje w dwóch zdaniach czego się nauczyło.

6. Ograniczaj czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie przez dzieci młodzież z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, YouTube, portale). Jeśli nie da się zrezygnować z tej formy spędzania czasu -niech telefon/komputer/telewizor będzie nagrodą za wysiłek włożony w naukę.

JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ MŁODZIEŻ DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA SZKOŁĄ

1. Okazuj zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami. Poznaj zasoby swojego dziecka- jego mocne i słabe strony.

2.  Chwal swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność. Dziecko ma naturalną potrzebę autonomii- ja chcę, ale również potrzebę kompetencji- potrzeba rozwoju, dziecko chce się rozwijać. Cieszy się, gdy osiąga jakieś efekty, gdy udaje mu się coś zrobić, jest w czymś lepsze niż było.

3. Uświadamiaj swojemu dziecku wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności. Dziecko rozwija automotywację, gdy ma pozostawioną przestrzeń do dokonywania decyzji, gdy dziecko robi to co chce przekonane, że prowadzi to do jakiś określonych celów wykonuje to chętniej, niż gdy podejmuje się pewnych działań, bo musi, bo ktoś mu kazał, bo nadzoruje, bo ktoś go rozlicza, staje się jego sędzią.

A NA KONIEC:
Zapytaj sam siebie: Kiedy jesteś zmotywowany? Kiedy pracujesz aktywnie? Kiedy praca sprawia ci przyjemność? Kiedy pracujesz tak, że właściwie nie czujesz tej pracy?