Instytucje świadczące pomoc dziecku i rodzinie w mieście Oświęcim

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu ul. Bema 4 (33) 843 11 62
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b, (33)847-90-00
 • Sąd Rejonowy w Oświęcimiu:
 • -Wydział III Rodzinny i Nieletnich ul. Jagiełły 31/fax. (33) 876-38-64

        -Sekretariat Zespołu Kuratorów: pok. 108,tel/fax. (33) 876-38-28

 • Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 2:

         - Centrala tel.(33) 847 52 00

         - Wydział ds. Nieletnich tel.(33) 847 52 07

 • Komenda Straży Miejskiej w Oświęcimiu ul. Jagiełły 23 (33) 8429212
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 139 (33) 476 01 03 lub 510 374 573
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4 : (33) 842 23 29
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu, ul. Bema 4 tel. (33) 84223 29
 • Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Oświęcimiu ul. Solskiego 2; pok.10 tel. (33) 84 29 310; 515 081 863
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 139, tel. (33) 8474648; (33)8474555
 • Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Oświęcimiu, ul. Orzeszkowej 1 (33) 842 29 77
 • Punkt Konsultacyjny dla osób używających i uzależnionych od narkotyków Oświęcim ul. Sobieskiego 2, (33)8447397; (33) 8411767
 • NZOZ SOBRIETAS Centrum Psychoterapii Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 21; (33) 444 67 16;
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oświęcim ul. Solskiego 2, pok.10 : (33) 84293 30;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Abstynencja” w Oświęcimiu, Pl. Św. Maksymiliana 2; (33)8440370
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży EURO-MED Sp.z o.o. w Oświęcimiu Generała Jarosława Dąbrowskiego 30 
  tel. 663 206 334
 • Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. Basztowa 22, (12) 422 99 18

 

 

Ogólnopolskie telefony zaufania i infolinie:

 • (22) 668-70-00 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Działa w godzinach 12.00 - 18.00 w dni powszednie.
 • 800 100 100 - Pomoc telefoniczna Fundacji Dajemy Dzieciom Pomoc - dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom. Działa w dni powszednie w godzinach 12.00-15.00
 • 801 199 990 Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania. Działa codziennie w godzinach 16.00-21.00)
 • 800 70 2222 -Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym ITAKA działa CAŁODOBOWO, oprócz konsultacji z psychologiem oferuje dyżury psychiatry, prawnika, pracownika socjalnego
 • 116 123 - Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie psychologiczne, wychowawcze (działa codziennie w godzinach 14.00-22.00)
 • 600 070 717 Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet ofiar przemocy
 • 800 108 108 Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich Fundacji Nagle Sami
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 116111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży -działa CAŁODOBOWO,