Przedmiot          Nauczyciele                                                    
j.polski

mgr Dagmara Koczur

mgr Katarzyna Malarczuk

mgr Halina Kulig

mgr Alina Kwarciak

mgr Magdalena Soszka

j.angielski

mgr Barbara Sandorska

mgr Joanna Laszczak

mgr Katarzyna Maciążek

mgr Beata Piwowarczyk

j.niemiecki

mgr Monika Kotfis

matematyka

mgr Renata Kaleta

mgr Joanna Sułkowska

mgr Agnieszka Zięba

mgr Anna Pawlica - Nakonieczny

mgr Joanna Widuch

historia

mgr Alina Kwarciak

mgr Dorota Małysz

przyroda/biologia

mgr Barbara Setkiewicz

mgr Anna Stanik

mgr Agnieszka Grucel

geografia

mgr Dorota Smyczyńska

mgr Agnieszka Grucel

fizyka

mgr Bożena Szlucha

chemia

mgr Marta Gil

muzyka

mgr Joanna Knurowska

plastyka

mgr Joanna Knurowska

mgr Joanna Babiuch

technika/zajęcia techniczne

mgr Piotr Kazanowski

mgr Joanna Knurowska

mgr Dariusz Pawlica

informatyka/zajęcia komputerowe

mgr Krzysztof Kania

mgr Piotr Kazanowski

mgr Anna Stanik

religia

ks. Grzegorz Kierpiec

mgr Ilona Rutka

ks. Szymon Czarnota

wychowanie fizyczne

mgr Monika Cholewińska

mgr Jacek Cholewiński

mgr Grzegorz Zajas

mgr Anna Jarnot

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Małysz

mgr Barbara Setkiewicz

wiedza i społeczeństwo

mgr Katarzyna Maciążek

mgr Dorota Małysz

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Dariusz Pawlica
edukacja wczesnoszkolna

mgr Urszula Zemła              

mgr Renata Bieda             

mgr Grażyna Orlikowska       

mgr Teresa Wawro             

mgr Bożena Główczyk

mgr Dorota Plewniak

mgr Agnieszka Kazanowska

świetlica

mgr Renata Wędrzyk                    

mgr Ernestyna Chowaniec                                                         

mgr Renata Rachmajda

mgr Agata Błachut

mgr Renata Wilk

mgr Anna Jarnot

mgr Ewa Jaskółka

biblioteka

mgr Agnieszka Smrek

pedagog

mgr Marta Rabenda

mgr Ewa Jaskółka

psycholog

mgr Justyna Mroczek

logopeda

mgr