Przedmiot          Nauczyciele                                                    
j.polski

mgr Dagmara Koczur

mgr Magdalena Paradowska Kwiatkowska

mgr Katarzyna Malarczuk

mgr Marzena Skibicka

j.angielski

mgr Barbara Sandorska

mgr Joanna Laszczak

mgr Magdalena Gallardo Kuźma

mgr Małgorzata Fonderska

mgr Justyna Marek

j.niemiecki

mgr Monika Wiecheć

mgr Marcin Skwarczyński

matematyka

mgr Renata Kaleta

mgr Joanna Sułkowska

mgr Agnieszka Zięba

mgr Joanna Widuch

historia

mgr Dorota Małysz

mgr Kamil Kołodziej

przyroda/biologia

mgr Barbara Setkiewicz

mgr Anna Stanik

geografia

mgr Agnieszka Grucel

fizyka

mgr Bożena Szlucha

chemia

mgr Marta Gil

muzyka

mgr Joanna Knurowska

plastyka

mgr Joanna Knurowska

mgr Joanna Babiuch

technika/zajęcia techniczne

mgr Piotr Kazanowski

mgr Joanna Knurowska

mgr Agnieszka Zięba

informatyka

mgr Piotr Kazanowski

mgr Anna Stanik

religia

ks. Ariel Stąporek

mgr Ilona Rutka

wychowanie fizyczne

mgr Monika Cholewińska

mgr Jacek Cholewiński

mgr Grzegorz Zajas

mgr Anna Jarnot

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Małysz

mgr Barbara Setkiewicz

wiedza i społeczeństwo

mgr Dorota Małysz

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Grunwald
edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Główczyk             

mgr Renata Bieda                   

mgr Dorota Plewniak

mgr Agnieszka Kazanowska

mgr Renata Wędrzyk

mgr Agata Błachut

świetlica

mgr Ernestyna Chowaniec                                                         

mgr Renata Rachmajda

mgr Anna Jarnot

mgr Ewa Jaskółka

mgr Agnieszka Kovacs

mgr Monika Cholewińska

biblioteka

mgr Agnieszka Smrek

pedagog

mgr Marta Rabenda

mgr Ewa Jaskółka

mgr Magdalena Wójcicka

psycholog

mgr Karolina Dubiel Grzonka

logopeda

mgr Barbara Wiktorska

doradztwo zawodowe

mgr Joanna Wcześniak