"Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwanie nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa jest ważnym zadaniem rodziny a następnie przedszkola i szkoły." Opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych stresów. Prawidłowa wymowa ma również wpływ na procesy percepcyjne, a w szczególności na naukę czytania i pisania. Dlatego należy starać się, by zaburzenie mowy zostało jak najszybciej usunięte.

 

mgr Barbara Wiktorska

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

7.508.50

kl. 5A

sala logopedyczna SP9

8.00 – 8.45

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

sala logopedyczna SP9

6.30 – 8.30 (2h)

ŚWIETLICA SP9

7.50 – 8.50

kl. 4B

sala logopedyczna SP9

10.3011.30

kl. 2B

sala logopedyczna SP9

9.3510.35

kl. 2B

sala logopedayczna SP9

9.3010.30 (1h)

ŚWIETLICA SP9

9.3510.35

kl. 2C

sala logopedayczna SP9

9.3010.30

kl. 2A

sala logopedayczna SP9

11.5512.55

kl. 1A

sala logopedayczna SP9

11.0012.00 (1h)

ŚWIETLICA SP9

11.5512.55

kl. 1A

sala logopedayczna SP9

10.3511.35

kl. 3C

sala logopedayczna SP9

10.3011.30

kl. 2A

sala logopedayczna SP9

12.55 – 13.55 (1h)

ŚWIETLICA SP9

13.0514.05

kl. 1A

sala logopedayczna SP9

13.0514.05

kl. 4A

sala logopedayczna SP9

11.5512.55

kl. 1B

s.33 PSM

11.5512.55

kl. 3A

sala logopedayczna SP9

13.5514.40

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KLAS PIĄTYCH

s. 55

14.1015.10

kl. 1A

sala logopedayczna SP9

14.0515.05

kl. 5A

sala logopedayczna SP9

12.5513.55

kl. 1B

s.33 PSM

12.5513.55

kl. 3A

sala logopedayczna SP9

 
   

13.5514.55

kl. 2D, 3D

s.33 PSM

13.5514.55

kl. 5C, 3C

sala logopedayczna SP9

 
   

14.5515.55

kl. 2D

s.33 PSM

15.00 – 17.00 (2h)

ŚWIETLICA SP9

 
   

16.00 – 17.30 (1h)

ŚWIETLICA PSM