INNOWACJA PEDAGOGICZNA „TEATRALNE CZARY”

Częstą przyczyną niepowodzeń szkolnych jest nieśmiałość uczniów. Niechętnie udzielają ONI odpowiedzi ustnych, publiczne wystąpienie sprawia, że nie potrafią podzielić się swoją wiedzą. Innym powodem niepowodzeń jest niepoprawna wymowa, a co za tym idzie błędny zapis wyrazów. Zainteresowania dzieci i młodzieży często sprowadzają się do spędzania czasu przed ekranem telewizora czy komputera. Nie potrafią przez to okazywać swoich emocji, często „chowają się” pod maską obojętności lub ich reakcje na sytuacje życiowe są wyolbrzymione. Nabycie tych umiejętności zachęci uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, a nawet tworzenia go na terenie szkoły. Nauczy właściwego wyrażania swoich uczuć i stanów emocjonalnych, a także będzie doskonałym ćwiczeniem umiejętności komunikowania się z otoczeniem.

Innowacja zakłada systematyczny i bezpośredni kontakt ze sztuką i ma za zadanie pełnić funkcję edukacyjną, wychowawczą i wpływać na rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci. Uczniom zostanie stworzona atmosfera do wypowiadania się: słowna, w formach plastycznych, piosence, ruchu. Na zajęciach uczniowie będą rozwijać umiejętność współpracy w grupie, a także działalność twórczą.

W zajęciach objętych innowacją będą brać udział chętni uczniowie z klas 4-6. Prowadzenie innowacji nie będzie naruszać uprawnień uczniów do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej szkoły podstawowej.

Cele innowacji realizowane będą w czasie pozalekcyjnych zajęć teatralno-recytatorskich prowadzonych przez nauczyciela języka polskiego, zajęć biblioteczno-teatralnych prowadzonych przez bibliotekarza oraz zajęciach chóru szkolnego prowadzonych przez nauczyciela muzyki. Szkoła podejmie stałą współpracę z Dziecięco-Młodzieżowym Teatrem Muzycznym Stowarzyszenia „Teatr na dłoni” w zakresie świadczenia przez pracowników stowarzyszenia nieodpłatnych zajęć w zakresie „zajęcia musicalowe”.