W szkole działa Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Dzięki jego działalności i dobroci wielu darczyńców udało się zakupić m.in.: wiele pomocy dydaktycznych dla szkoły, statuetki dla wzorowych uczniów, ksero, telewizor na dolny hol. Stowarzyszenie organizuje pikniki, kiermasze świąteczne, z których dochód przeznaczany jest na potrzeby naszej szkoły.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w Stowarzyszeniu oraz do wsparcia finansowego. Wszystko co robimy, robimy dla dobra i bezpieczeństwa naszych uczniów.

Nr konta bankowego: 32 1060 0076 0000 3200 0139 2079

Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D Warszawa

 

 

af