Uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w szkolnym konkursie ortograficznym. Zadania wymagały spostrzegawczości, logicznego myślenia i zachowania czujności orograficznej. Zwycięzcy wykazali się znajomością zasad ortograficznych i zastosowaniem ich w praktyce.


Wyniki konkursu orograficznego klas II i III.


Klasy trzecie:
I miejsce: Hayley Kozik- Milewski-3b
II miejsce: Zuzanna Bałut- 3b
III miejsce: Krzysztof Kaźmierczyk-3a


Klasy drugie:
I miejsce: Aleksander Szulc-2a
II miejsce: Julita Turalska-2b
III miejsce: Karol Bator-2a
III miejsce: Zuzanna Wożniczka-2b