PÓŁKOLONIA LETNIA 2019

 

Informacje  ogólne:

  1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu w terminie od 22 lipca do 2 sierpnia 2019 r. organizuje półkolonię dla dzieci w wieku 7-15 lat. Dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 kończą edukację przedszkolną, nie mogą brać udziału w półkolonii.
  2. Opieka nad dziećmi sprawowana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 16.00.

 

Na półkolonię przyjmowane będą dzieci:

  1. Mieszkające na terenie Miasta Oświęcim lub uczęszczające do oświęcimskich szkół.
  2. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
  3. Pierwszeństwo uczestnictwa w półkolonii mają dzieci uczęszczające do SP9 Oświęcim.

 

Zapisy:

  1. Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku można pobrać z sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 68 od dnia 23.04.2019r. w godz. 7.30 do 15.30 oraz ze strony internetowej www.sp9oswiecim.pl – zakładka PÓŁKOLONIA LETNIA 2019.
  2. Karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku można składać w sekretariacie SP9 od dnia 23.04.2019r. do dnia 10.05.2019r.
  3. Lista dzieci zakwalifikowanych do udziału w półkolonii oraz lista rezerwowa zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń: w dniu 20.05.2019r.
  4. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników przyjętych na półkolonię jest opłacenie u intendenta SP9 lub na konto nr 76 8136 0000 0031 0109 2000 0010 (tytułem: wpłata za żywienie – PÓŁKOLONIA LETNIA) kosztów wyżywienia w kwocie 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia) do dnia 03.06.2019r.

Dokumenty do pobrania:

Karta kwalifikacyjna

Odbiór półkolonia

Zgoda półkolonia

Zgoda - wizerunek