Powiadomienie o zagrożeniu

oceną niedostateczną

I półrocze - 10.12.2021

II półrocze - 24.05.2022

Powiadomienie o propozycji ocen

I półrocze - 22.12.2021

II półrocze - 03.06.2022
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 - 02.01.2022
Zakończenie I półrocza 12.01.2022
Ferie zimowe 17.01.2022-30.01.2022
Egzaminy po klasie 8 24.05.2022-26.05.2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022-19.04.2022

Zakończenie roku szkolnego

24.06.2022
Wakacje 25.06.2022-31.08.2022