Dni wolne: 13 październik, 2 listopad, 2 maj, 14-16 maj (egzaminy klas ósmych), 31 maj, 17 czerwiec.

Powiadomienie o zagrożeniu

oceną niedostateczną

I półrocze - 22.12.2023

II półrocze - 17.05.2024

Powiadomienie o propozycji ocen

I półrocze - 17.01.2024

II półrocze - 10.06.2024
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 - 01.01.2024
Zakończenie I półrocza 24.01.2024
Ferie zimowe 12.02.2024-23.02.2024
Egzaminy po klasie 8 14.05.2024-16.05.2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024-02.04.2024

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024
Wakacje 22.06.2024-31.08.2024