Powiadomienie o zagrożeniu

oceną niedostateczną

I półrocze - 18.12.2020

II półrocze - 19.05.2021

Powiadomienie o propozycji ocen

I półrocze - 13.01.2021

II półrocze - 07.06.2021
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 - 01.01.2021
Zakończenie I półrocza 20.01.2021
Ferie zimowe 15.02.2021-28.02.2021
Egzaminy po klasie 8 25.05.2021-27.05.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021-06.04.2021

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021
Wakacje 26.06.2021-31.08.2021