Powiadomienie o zagrożeniu

oceną niedostateczną

I półrocze - 21.12.2022

II półrocze - 17.05.2023

Powiadomienie o propozycji ocen

I półrocze - 18.01.2023

II półrocze - 02.06.2023
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 - 01.01.2023
Zakończenie I półrocza 25.01.2023
Ferie zimowe 30.01.2023-10.02.2023
Egzaminy po klasie 8 23.05.2023-25.05.2023
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023-11.04.2023

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2023
Wakacje 24.06.2023-31.08.2023