Przedmiot          Nauczyciele                                                    
j.polski

Dagmara Koczur

Magdalena Paradowska Kwiatkowska

Katarzyna Malarczuk

Marzena Skibicka

Jolanta Hodur

j.angielski

Barbara Sandorska

Joanna Laszczak

Katarzyna Maciążek

Małgorzata Mamet

Katarzyna Fornagiel

j.niemiecki

Monika Wiecheć

Marcin Skwarczyński

matematyka

Renata Kaleta

Joanna Sułkowska

Bożena Szlucha

Joanna Widuch

historia

Kamil Kołodziej

przyroda/biologia

Anna Stanik

Agnieszka Grucel

geografia

Agnieszka Grucel

fizyka

Bożena Szlucha

Joanna Sala

chemia

Agnieszka Jura - Babińska

muzyka

Joanna Knurowska

plastyka

Joanna Knurowska

technika/zajęcia techniczne

Piotr Kazanowski

Joanna Knurowska

informatyka

Piotr Kazanowski

Anna Stanik

Anna Jedlińska

Joanna Knurowska

religia

ks. Marcin Wróbel

Ilona Rutka

wychowanie fizyczne

Monika Cholewińska

Jacek Cholewiński

Grzegorz Zajas

Anna Jarnot

wychowanie do życia w rodzinie

Anna Domosławska

wiedza i społeczeństwo

Katarzyna Maciążek

Kamil Kołodziej

edukacja dla bezpieczeństwa

Iwona Grunwald
edukacja wczesnoszkolna

Bożena Główczyk             

Renata Bieda                   

Urszula Zemła

Agnieszka Kazanowska

Renata Wędrzyk

Agata Błachut

Martyna Michałek

świetlica

Ernestyna Chowaniec                                                         

Renata Rachmajda

Ewa Jaskółka

Alicja Dusza

biblioteka

Agnieszka Smrek

pedagog

Marta Rabenda

Magdalena Wójcicka

psycholog

Justyna Mroczek

logopeda

doradztwo zawodowe

Adrianna Białek