Przedmiot          Nauczyciele                                                    
j.polski

Dagmara Koczur

Magdalena Paradowska Kwiatkowska

Katarzyna Malarczuk

Marzena Skibicka

j.angielski

Barbara Sandorska

Joanna Laszczak

Katarzyna Maciążek

Małgorzata Fonderska

Anna Solun

Beata Piwowarczyk

j.niemiecki

Monika Wiecheć

Marcin Skwarczyński

matematyka

Renata Kaleta

Joanna Sułkowska

Agnieszka Zięba

Joanna Widuch

historia

Dorota Małysz

Kamil Kołodziej

przyroda/biologia

Barbara Setkiewicz

Anna Stanik

geografia

Agnieszka Grucel

fizyka

Bożena Szlucha

chemia

Marta Gil

muzyka

Joanna Knurowska

plastyka

Joanna Knurowska

Joanna Babiuch

technika/zajęcia techniczne

Piotr Kazanowski

Joanna Knurowska

Agnieszka Zięba

informatyka

Piotr Kazanowski

Anna Stanik

religia

ks. Ariel Stąporek

Ilona Rutka

wychowanie fizyczne

Monika Cholewińska

Jacek Cholewiński

Grzegorz Zajas

Anna Jarnot

wychowanie do życia w rodzinie

Dorota Małysz

Barbara Setkiewicz

wiedza i społeczeństwo

Dorota Małysz

edukacja dla bezpieczeństwa

wona Grunwald
edukacja wczesnoszkolna

Bożena Główczyk             

Renata Bieda                   

Dorota Plewniak

Agnieszka Kazanowska

Renata Wędrzyk

Agata Błachut

świetlica

Ernestyna Chowaniec                                                         

Renata Rachmajda

Ewa Jaskółka

Agnieszka Kovacs

Urszula Zemła

Martyna Michałek

biblioteka

Agnieszka Smrek

pedagog

Marta Rabenda

Magdalena Wójcicka

psycholog

Justyna Mroczek

logopeda

mgr Barbara Wiktorska

doradztwo zawodowe

Joanna Wcześniak