Klasa                                                     Wychowawca                                      
I A Agnieszka Kazanowska 
I B Urszula Zemła
II A Bożena Główczyk 
II B  Renata Bieda 
III A  Renata Wędrzyk
III B Agata Błachut