Drodzy Rodzice i Opiekunowie
dzieci zamieszkałych w rejonie i spoza rejonu
ubiegających się o miejsce w naszej szkole!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 maja 2017 r. dostępne będą listy dzieci zakwalifikowanychniezakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu na rok szkolny 2017/2018.

Ponadto przypominamy, że warunkiem wpisania dziecka na listę uczniów przyjętych jest pobranie i złożenie w sekretariacie szkoły pisemnej deklaracji potwierdzającej wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu w terminie od dnia 31.05.2017 r. do dnia 02.06.2017 r.

Lista dzieci przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej nr 9 dostępna będzie od dnia 5 czerwca 2017 r.

!!! Serdecznie zapraszamy !!!