Dzieci zamieszkałe w obwodzie
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

Przyjmuje się z urzędu do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców.

Zgłoszenia można już odbierać w sekretariacie lub pobrać ze strony i po uzupełnieniu danych złożyć w sekretariacie.

Obwód, obowiązujący od 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLII/806/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. tj.:

 

1 3 Maja 5 Jędrzeja Śniadeckiego (od 41 do 55 nieparzyste),
2 Aleja Tysiąclecia (od 23 do 65 nieparzyste), 6 Józefa Nojego,
3 Budowlanych, 7 Wysokie Brzegi (od 1 do 13 nieparzyste i od 2 do 34 parzyste),
4 Gen. Jarosława Dąbrowskiego (od 16 do 44 parzyste
i od 23 do 59 nieparzyste),
8 Żwirki i Wigury.


 

 

 

 

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

Mogą być przyjęte do klasy pierwszej  po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Wnioski można już odbierać w sekretariacie lub pobrać ze strony i po uzupełnieniu danych złożyć w sekretariacie szkoły w dniach od 04.03.2019 r. do 27.03.2019r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25.01.2019 r.).

Zgłoszenie – dzieci zamieszkałe w obwodzie

Wniosek - dzieci zamieszkałe poza obwodem

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenia rodziców kandydatów spoza obwodu (wg kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji):

1.Oświadczenie – rodzeństwo

2.Oświadczenie – krewni

3.Oświadczenie – miejsce pracy

Dodatkowe oświadczenia:

1.Oświadczenie – muzyczna (dla kandydatów ubiegających się o miejsce w PSM)

2.Oświadczenie – obwód

Akty prawne:

- Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2019 r. – Terminy

- Uchwała Nr XLII/806/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. – Obwód

- Uchwała Nr XXXI/609/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. - Kryteria