W naszej szkole do 10 dnia każdego miesiąca należy opłacić obiady dla tych uczniów, którzy deklarowali chęć jedzenia obiadów. Zawiadamiamy, że po dniu 10 każdego miesiąca niezapłacony obiad zostanie wstrzymany.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Numer konta 76 8136 0000 0031 0109 2000 0010
Tytułem: Wpłata za obiady m-c.....................
Imię i nazwisko dziecka..............................
Kwota do zapłaty..................................................

Wpłaty za obiady od 1 do 10 dnia każdego miesiąca w godzinach:
* 7.45 - 8.45
* 12.00 - 12.30
* 13.00 - 13.25