Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu zaprasza do składania oferty cenowej na wymianę nawierzchni na szkolnym placu zabaw. 
Szczegóły zaproszenia w załączniku SP9.201.8.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ORĘDOWNIKÓW POKOJU W OŚWIĘCIMIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA W RAMACH PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY - "laboratoria przyszłości "

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Dyrektor Szkoły zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu na okres od stycznia do grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 2022

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wprowadzono dodatkowy zapis w pkt. 6 zaproszenia

Formularz ofertowy

Część 1A – mięso wieprzowe, wołowe, wędliny o boczek

Część 1B – mięso drobiowe

Część 2 warzywa, owoce

Część 3 A– różne produkty spożywcze

Część 3 B różne art. spożywcze – warzywa i owoce mrożone, ryby mrożone

Część  4 –artykuły mleczarskie, jaja oraz tłuszcze pochodzenia roślinnegoartykuły mleczarskie, jaja oraz tłuszcze pochodzenia roślinnego