"Nasi Uczniowie książki czytają,

treści z nauczycielem omawiają,

wiedzę w konkursie przedstawiają."

XI Powiatowy Konkurs Czytelniczy „NASZE LEKTURY”

organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu
oficjalnie rozpoczęty!

Etap I już za nami, został przeprowadzony 23 X na terenie szkoły.
Uczniowie rozwiązywali test wiedzy z książki „Skarb Troi” Olafa Fritschego.

Etap II przewidziany na 27 XI - „Sposób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego.

Czekamy i czytamy, czytamy…  

Przypominamy też, że w poprzednim roku szkolnym w X Konkursie „NASZE LEKTURY” uczennica Sara Szpiegla zdobyła wyróżnienie.