W lutym, przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, działalność wychowawczo – profilaktyczna szkoły skupiona była wokół tematu bezpieczeństwa w Internecie. Treści związane z zagrożeniami w sieci pojawiły się na lekcjach wychowawczych, informatyce oraz zajęciach specjalistycznych. W klasach 6 i 7 odbyły się spotkania profilaktyczne z dzielnicowym st. sierżantem Adrianem Stankiem. Z kolei pedagodzy szkolni we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu ogłosili konkursy: dla klas I-III "Jasne i ciemne strony Internetu" oraz dla klas IV-VIII: „Bezpiecznie w sieci. Jak zadbać o siebie w Internecie”.

W ramach konkursu "Jasne i ciemne strony Internetu" uczniowie klas młodszych przygotowali plakaty, na których przedstawili korzyści wynikające z dostępu do Internetu oraz jego niebezpieczne oblicze. Aktywności twórczej towarzyszyły zajęcia wychowawczo-profilaktyczne i pogadanki przeprowadzone przez wychowawców klas. Wyróżnienia za udział w konkursie przyznano wszystkim zaangażowanym uczniom, a byli to:

1a- cała klasa,

3a - cała klasa,

2a – uczniowie:

1. Kazimierz Hryniewicz

2. Wojciech Majka

3. Judyta Auguścik

4. Lena Ciołek

5. Bartosz Leśniak

6. Krzysztof Regulski

7. Emilia Szostek

8. Nikola Szwagrzyk

9. Wiktor Wabik

10. Zuzanna Chwierut

11. Milena Krupnik

Dla wielu uczniów największą nagrodą okazało się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, którzy wzięli udział w podsumowaniu konkursów.

Uczniowie klas starszych, w ramach konkursu: „Bezpiecznie w sieci. Jak zadbać o siebie w Internecie”, przygotowali plakat lub prezentację multimedialną zawierającą rady dla koleżanek i kolegów jak unikać zagrożeń w sieci. Uczniowie wykazali się pomysłowością oraz dojrzałością w zrozumieniu tematu. Komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

1. Adam Kotyla, 4c – 1miejsce

2. Patrycja Zontek, 4b- 1 miejsce

3. Wioletta Malinowska, 6a –1 miejsce- kategoria praca multimedialna

4. Natalia Mańka- Paluch, 7c– 2 miejsce

5. Julia Kamińska, 7a, 3 miejsce

WYRÓŻNIENIA:

- Czeleń Lena, 4B

- Czeleń Maja, 4B

Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za liczny udział w konkursach.