Jest to data nieprzypadkowa, gdyż w zapisie amerykańskim daty (najpierw miesiąc, potem dzień) 14 marca zapisujemy jako 3.14, co odpowiada wartości liczby Pi. Dzień ten służy przede wszystkim promocji matematyki i nauk ścisłych.

Liczba Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Jej skrócona wartość wynosi 3,14 - oznacza stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy.

Z okazji Święta liczby Pi uczniowie klas: VIIA, VIIC i VIIIA na lekcji matematyki rozwiązywali zagadki i łamigłówki matematyczne, np. jak odgadnąć pomyślaną przez kolegę liczbę czy datę jego urodzin, a może nawet numer jego buta?