Rodzice dzieci spoza obwodu zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu i Państwowej Szkoły Muzycznej proszeni są w terminie od 29.04.2021 r. od godz.12:00 do 30.04.2021 r. do godz.13:00 o potwierdzenie woli przyjęcia.

Potwierdzenia woli można dokonać elektronicznie e- PUAP- em lub podpisem kwalifikowanym. Jeśli Rodzic nie dysponuje taką możliwością, potwierdzenia woli należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie.

UWAGA! Procedura potwierdzania woli dotyczy dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły, uczestniczących  w procesie rekrutacji. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły zostały przyjęte na podstawie zgłoszenia.