W październiku  nasza szkoła dołączyła do Międzynarodowej Akcji „Przerwa na czytanie” realizowanej w ramach akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Z dużym zaangażowaniem współuczestniczyliśmy w biciu rekordu w czytaniu na przerwie :) !
Uczniowie czytali w klasach, na korytarzu, w świetlicy, w bibliotece. Starsi czytali młodszym, nauczyciele uczniom. Tego dnia korytarze i każde możliwe miejsce wypełniło się czytającymi.  To była najlepsza i najpiękniejsza przerwa świata!