Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły do wzięcia udziału w biciu rekordu w czasie przerwy na czytanie.

Miejsce akcji : korytarze, hole, biblioteka, sala gimnastyczna SP nr 9

Czas akcji: 27.10.2022r. ( czwartek) godz.11.30-11.50, 12.35-12.55

Klasy 1-3 zapraszamy do sali gimnastycznej o godz. 8.00 wraz z nauczycielami

Klasy 4-8 czytają w wyznaczonych miejscach i na wyznaczonych przerwach.

Co przynieść: książki, uśmiech, dobry nastrój.