Do dnia 18 maja br. ogłaszamy dodatkowy termin przyjmowania zgłoszeń na półkolonię letnią w SP9 dla uczniów klas 1-4. Pierwszeństwo zakwalifikowania się w II turze mają uczestnicy, którzy w pierwszym wyznaczonym terminie złożyli dokumenty, ale nie zostali przyjęci z braku wolnych miejsc w innych szkołach. Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły do 18.05 do godz. 14:00. Liczba miejsc jest ograniczona.