„Katechizm polskiego dziecka” to jeden z patriotycznych wierszyków Władysława Bełzy. Utwór składa się z podstawowych pytań i odpowiedzi o cechy tożsamości młodego Polaka. Ułatwia zapamiętywanie znaków i symboli narodowych.