W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego m.in. druków szkolnych informujemy, że wydawanie przez szkołę legitymacji szkolnych dla uczniów na drukach papierowych będzie możliwe tylko do dnia 12 lipca 2024 r. Jest to termin graniczny i po tej dacie nie będzie już możliwości wydania legitymacji „papierowej”.

Wydane do 12 lipca 2024 r. legitymacje szkolne lub ich duplikaty ważne będą do ukończenia przez ucznia nauki w szkole podstawowej. Przedłużane będą one co roku na dotychczasowych zasadach.

Z uwagi na powyższy fakt prosimy Państwa o dokonanie następujących czynności:

- sprawdzenie czy dzieci posiadają w domu ważne legitymacje szkolne tzn. czy jest aktualny wpis i pieczątka;

- w przypadku zaginięcia legitymacji, należy jak najszybciej zgłosić się do sekretariatu szkoły, w celu wyrobienia duplikatu (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub w załączonym pliku i opłacenie 9,00 zł za duplikat na podany nr konta);

- jeśli na legitymacji brak już miejsca na nowe pieczątki (w szczególności w kl. 7 i 8), koniecznie zgłosić się do sekretariatu w celu wymiany na nowy egzemplarz oraz zwrot starej legitymacji);

- jak najszybsze zgłoszenie się do sekretariatu uczniów, którzy nie mają jeszcze wyrobionej legitymacji szkolnej (potrzebne tylko zdjęcie).

Wyrobienie legitymacji oraz ich duplikatów w formie papierowej w szkole będzie możliwe jedynie do 21 czerwca 2024 r. W okresie wakacyjnym legitymacje nie będą wyrabiane
i wydawane.

Od roku szkolnego 2024/2025 sukcesywnie wprowadzane będą nowe legitymacje w formie e-legitymacji. Czas oczekiwania na ich wydanie może się wydłużyć nawet do około 2 miesięcy z uwagi na konieczność korzystania z usług wyspecjalizowanej drukarni. Proszę o tym pamiętać dokonując zakupu biletów miesięcznych,planując wakacje, ferie, wyjazdy itp.

Na początku roku szkolnego 2024/2025 wprowadzone zostaną bardziej szczegółowe procedury wydawania uczniom legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów.

Wniosek