Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły do wzięcia udziału w biciu rekordu w czasie przerwy na czytanie.

Miejsce akcji : korytarze, hole, biblioteka, sala gimnastyczna SP nr 9

Czas akcji: 27.10.2022r. ( czwartek) godz.11.30-11.50, 12.35-12.55

Klasy 1-3 zapraszamy do sali gimnastycznej o godz. 8.00 wraz z nauczycielami

Klasy 4-8 czytają w wyznaczonych miejscach i na wyznaczonych przerwach.

Co przynieść: książki, uśmiech, dobry nastrój.

 

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON. VII edycja projektu przebiega w nowej cyfrowej odsłonie. Od tej edycji zamiast wykonywania tradycyjnych kartek-laurek organizatorzy proponują uczniom dokonanie wpisów na działającym od 1 sierpnia portalu www.dumnizpowstańców.pl – wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Wpisy mogą mieć formę słowną, wizualną czy dźwiękową.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału i wpisów. Zakończenie tegorocznej edycji ma miejsce 31 sierpnia. Szczegóły o tegorocznej edycji na stronie https://bohateron.pl/. Organizacją akcji w szkole zajmuje się p. Kamil Kołodziej.

13 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Świadomości Dysleksji realizując tegoroczne hasło „Przełamujemy bariery”.  Nasze działania dotarły do wszystkich oddziałów. A działo się dużo!

Dnia 7 października 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu odbył się piknik rodzinny, na którym gościliśmy emerytowanych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.
Na scenie wystąpili mali artyści z klas młodszych oraz laureaci Konkursu Piosenki Turystycznej.
Dziękujemy szkole Milenium oraz Emotion za pokaz taneczny.
Niezłą adrenalinę naszym uczniom zapewniła grupa motocyklistów.
Wszystkim przybyłym najmłodszym uczestnikom umilał czas animator organizując różne konkursy oraz zabawy z balonami i bańkami mydlanymi.
Wszystkim sponsorom i osobom, które zaangażowały się w pomoc w organizację  pikniku bardzo dziękujemy.

W ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oświęcimiu  oraz obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych uczniowie klas drugich w dniu 03 i 10 października br. uczestniczyli w zajęciach on-line prowadzonych przez p. Marzenę Tadeusz.

Celem pierwszych zajęć było zapoznanie uczniów z sowami - mitologicznymi, literackimi i filmowymi bohaterami, a także rozwijanie kreatywności plastycznej. Uczniowie w trakcie zajęć wykonali sowy z materiałów do recyklingu (słoiczka, nakrętek pet, szarej koperty).

Na drugim spotkaniu uczniowie poznali zasady poszanowania książek  oraz spełniali ich prośby. Jedną z nich było wykonanie kolorowej zakładki własnego pomysłu.

Uczniowie z zainteresowaniem i wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Chętnie wykonywali polecenia pani prowadzącej , a wyniki ich działań można zobaczyć na wystawce klasowej.

Mamy nadzieję na więcej takich zajęć.